Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Phước Đại
Hotline: 02593504365
 • Huỳnh Thị Tuyết Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đ.H
  • Điện thoại:
   0918514998
  • Email:
   mgphuocdai.bacai@ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn